top of page

Nemzeti Tehetség Program

Innováció a gyakorlatban -
fiatal tehetségek éles kihívásokon

ntp_72_rgb.jpg

NTP-PKTE-17-0009

Demola_airplane-1.png

A pályázati program két egymást követő projektidőszakot foglal magába, amelynek keretében különböző szakmai területről jövő fiatalok dolgozhatnak együtt 3-5 fős (multidiszciplináris) projektcsapatokban, valós piaci- és társadalmi kihívásokon. Célja egyrészt a fiatalok együttműködési és -alkotási képességének elősegítése, ezáltal saját készségeik fejlesztése, egyben a vállalkozói szemléletmód elsajátítása. A korábban projektekhez hasonlóan a kihívások olyan társadalmi problémákat is érintenek, mint például a környezetvédelem vagy az esélyegyenlőség. A csapatok feladata egy egyedi, innovatív megoldás demó szintű kidolgozása, validációja és nyilvános bemutatása elsősorban a projekt partnerek számára. Az innovatív megoldás létrehozásában segítjük a hallgatókat: a tudásmegosztást és gördülékeny kommunikációt elősegítő pszichológiai facilitációt, nemzetközi kapcsolatrendszert, személyes mentorálást és technológiai know-how-t biztosítanak szakembereink, egy kreatív, inspiráló szakmai környezetben.

NTP-PKTE-18-0020

A program célja a tehetségek gyakorlati tudásának, önálló problémamegoldási készségének, csapatmunkakészségének, a sikeres munkahelyi beilleszkedéshez, és karrierhez szükséges kompetenciáinak fejlesztése. A program lényege a tehetségek multidiszciplináris csapatokká szervezése olyan, a társadalom, ipar által kezdeményezett feladatok megvalósítására, mely feladatok elemei, illeszkednek a megoldásban résztvevő egyének tanulmányaihoz, szakismereteihez. A tehetségek kreativitását kapcsoljuk össze külső, elsősorban piaci oldaláról érkező igényekkel, és ipari támogatással. A program keretében induló projektek célja egyfelől az, hogy társadalmi kihívásokra, technológiai lehetőségekre alapozott, új/módosított termékek és szolgáltatások megvalósíthatóságát demonstrálja (prototípus), másfelől, hogy a fiatal tehetségek csapatmunka képességét fejlessze, szakmai ismereteiket gyakorlati tudássá konvertálja egy három hónapos, innovációs fejlesztésekben jártas szakemberek által facilitált projektben.

bottom of page